ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ WC – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CAMPING ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ)

Φορέας έργου: ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 229.600 €

Συνολική δαπάνη έργου: 175.000 €

Περίοδος κατασκευής: 14.04.2002 – 31.10.2003

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή υποσταθμού Μέσης Τάσης, καλωδιώσεων και ηλεκτρικών πινάκων.
  • Ανακατασκευή τριών συγκροτημάτων WC.
  • Κατασκευή συστήματος Βιολογικού Καθαρισμού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος