ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Φορέας έργου: Υπουργείο Πολιτισμού – Γ.Γ.Α.

Φορέας κατασκευής: Γενική Γραμ. Αθλητισμού

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (50%) – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (50%)

Προϋπολογισμός: 1.159.207,63 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 869.318,01 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.107.074,67 €

Περίοδος κατασκευής: 14.03.2002 – 26.05.2005

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή του αγωνιστικού χώρου (δεξαμενή κολύμβησης).
  • Κατασκευή του συγκροτήματος των αποδυτηρίων.
  • Κατασκευή του μηχανοστασίου – υδροστασίου.
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση του σταθερού και κινητού εξοπλισμού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος