ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Φορέας έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΠΙΝΔΟΣ”

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 396.185 €

Συνολική δαπάνη έργου: 459.184,90 €

Υπογραφή σύμβασης: 21.09.2001

Περίοδος κατασκευής: 07.01.2001 – 30.11.2002

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση δύο ατμολεβήτων 5000 kg/10 bar έκαστος.
  • Εγκατάσταση δεξαμενής αποσκληρυμένου νερού 10 m3, δεξαμενής απαέρωσης 10
    m3, δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης 30 m3, δικτύων ατμού και συμπυκνωμάτων βιομηχανικά μονωμένων.
  • Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας από τα συμπυκνώματα ατμού και από τους βραστήρες παραπροϊόντων.
  • Εγκατάσταση δύο πύργων ψύξης ικανότητας 3.600 Mcal/h.
  • Εγκατάσταση πινάκων ισχύος και συστήματος αυτοματισμού των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος