ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (FIBRAN)

Φορέας έργου: FIBRAN Δημήτριος Αναστασιάδης Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 365.370,51 €

Συνολική δαπάνη έργου: 413.526,04 €

Περίοδος κατασκευής: 03.01.2001 – 31.03.2002

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή επτά SILO αποθήκευσης πρώτων υλών, δονητικών τροφοδοτών, δεκατριών ταινιόδρομων, τριών συστημάτων ζύγισης και δοσομέτρησης, ενός αναμικτήρα υλικών, συστήματος αποκονίωσης και συστήματος ξήρανσης των πρώτων υλών συνολικής δυναμικότητας 50t/h.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος