ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας: ΗELEXPO Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.921.219,66 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.921.219,66 €

Περίοδος παροχής υπηρεσιών: 25.07.2000 – 30.06.2002

Αντικείμενο έργου:

  • Συντήρηση υποσταθμών ΜΤ 20/0,4 kV ισχύος 15MVA, ηλεκτρικών πινάκων διανομής ΧΤ κίνησης και φωτισμού περιπτέρων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων παροχών.
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύκτες, πύργοι ψύξης, λέβητες κλπ).
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης.
  • Αποκαταστάσεις κτιρίων (βαφές, στεγανοποιήσεις).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος