ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Φορέας έργου: ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 794.929,80 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.011.855,76 €

Περίοδος κατασκευής: 07.06.2000 – 30.04.2002

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση τριών ατμολεβήτων συνολικής ικανότητας 18 tn/h στα 10 bar ( 2x8+1x2) στο εργοστάσιο στην Πετροπηγή Ν. Καβάλας.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αποθήκευσης μαζούτ 160 m3 και μίας ημερήσιας κατανάλωσης 10 m3, ανοξείδωτων δοχείων απαέρωσης 20 m3 και μαλακού νερού 20 m3 και δικτύων ατμού, συμπυκνωμάτων, μαζούτ κλπ.
  • Κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων από τους Υ/Σ προς τους πίνακες παραγωγής και στα μηχανήματα παραγωγής, ηλεκτρικών πινάκων Χ.Τ. υποσταθμών και παραγωγής.
  • Εγκατάσταση δικτύων πεπιεσμένου αέρα, ύδρευσης ζεστών νερών χρήσης, πυρόσβεσης, ψύξης.
  • Κατασκευή σιδηροκατασκευής ανάρτησης της ψευδοροφής και των δικτύων κ.λ.π.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος