ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ ΝΕΩΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΜΥΚ)

Φορέας έργου: Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

Φορέας κατασκευής: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 3.020.564,03 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.749.632,26 €

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης: 874.811,09 €

Συνολική δαπάνη έργου: 2.850.666,46 €

Περίοδος κατασκευής: 18.10.1999 – 07.12.2002

Οριστική παραλαβή: 26.04.2004

Αντικείμενο έργου:

  • Πλήρης κατασκευή πέντε διώροφων κτιρίων ενδιαιτήσεως των Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος