ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Φορέας: ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 199.030,58 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 187.645,12 €

Συνολική δαπάνη έργου: 237.710,93 €

Περίοδος κατασκευής: 08.09.1999 – 31.05.2000

Προσωρινή παραλαβή: 11.12.2000

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή εξωτερικής δεξαμενής (πισίνας) επιφανείας 80τμ και μηχανοστασίου με τον ΗΜ εξοπλισμό εξυπηρέτησης της δεξαμενής.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Υδροθεραπευτηρίου – πλακοστρώσεις, φυτεύσεις θάμνων, δένδρων και χλοοτάπητα – πλήρες δίκτυο άρδευσης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος