ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μ.Κ.Α. ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ)

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 3.286.867,20 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.810.711,67 €

Συνολική δαπάνη έργου: 2.131.461,96 €

Περίοδος κατασκευής: 14.12.1998 – 09.10.2000

Οριστική παραλαβή: 19.04.2002

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευής Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) της βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής, κατάλληλος για επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
    παροχής αιχμής 600m3/h και ημερήσιας παροχής 6000m3/d.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος