ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

Φορέας έργου: ΡΟΔΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.257.520,18 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.205.135,73 €

Περίοδος κατασκευής: 14.07.1998 – 26.11.1999

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου και γραφείων συνολικής επιφάνειας 3734 m2. Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων (παραγωγής και γραφείων) είναι μεταλλική κατασκευή. Η επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη κατασκευάζεται με πάνελ πολυουρεθάνης (» 7.000 m2).
  • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των κτιρίων παραγωγής – γραφείων και του εξοπλισμού παραγωγής δηλαδή: υποσταθμός 800 kVA, ηλεκτρικοί πίνακες και καλωδιώσεις φωτισμού και κίνησης, φωτισμός γραφείων, ηλεκτροκίνητη γερανογέφυρα 5 t ανοίγματος 18 m, ύδρευση - αποχέτευση, θέρμανση χώρων παραγωγής, κλιματισμός γραφείων, παραγωγή υπέρθερμου νερού για τις ανάγκες της παραγωγής, παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα (2 x 15 kW), ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 10 kVA.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος