ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΛΑΛΗ ΚΑΙ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ

Φορέας έργου: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 97»

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 586.940,57 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 543.794,44 €

Συνολική δαπάνη έργου: 707.263,67 €

Περίοδος κατασκευής: 02.05.1998 – 15.08.1999

Οριστική παραλαβή: 15.12.2000

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή μεταλλικού σκελετού των στεγάστρων, επικάλυψη του σκελετού με θερμομονωτικά πάνελ και υαλοπίνακες, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων κλπ.
  • Κατασκευή θεμελίωσης των μεταλλικών στεγάστρων.
  • Μετατροπές και μετατοπίσεις των υπογείων δικτύων των Ο.Κ.Ω. και Δ.Ε.
  • Αποκαταστάσεις οδών και πεζοδρομίων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος