ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 14 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 15)

Φορέας έργου: HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 630.961,11 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 337.490,83 €

Συνολική δαπάνη έργου: 332.365,95 €

Περίοδος κατασκευής: 20.05.1997 – 11.08.1997

Οριστική παραλαβή: 27.11.1998

Αντικείμενο έργου:

  • Αποξηλώσεις, εκσκαφές.
  • Κατασκευή νέου βιομηχανικού δαπέδου 1.700 m2, περιμετρικού τοιχείου, πλαγιοκάλυψη με θερμομονωτικά πανώ πολυουρεθάνης, υαλοστασίων και υαλοθύρων αλουμινίου με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
  • Κατασκευή ψευδοροφής με πλάκες αλουμινίου και υαλοβάμβακα.
  • Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί. Εγκατάσταση κλιματισμού αποτελούμενη από ψύκτη νερού 330 kW, δύο κλιματιστικές μονάδες 36000 m3/h, δίκτυο αεραγωγών, μηχανοστάσιο & δίκτυο διανομής ψυχρού – θερμού νερού.
  • Εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης – πυρόσβεσης.
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού, παροχής στους εκθέτες και κίνησης κλιματισμού.
  • Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, ήτοι μεγαφωνική, τηλεφωνική και πυρανίχνευσης.
  • Κεντρικός έλεγχος εγκατάστασης κλιματισμού με PLC και Η/Υ.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος