ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗ Μ.Κ.Α., ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μ.Κ.Α. ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 880.418,86 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 401.467,35 €

Συνολική δαπάνη έργου: 569.926,51 €

Περίοδος κατασκευής: 28.02.1997 – 29.05.1998

Οριστική παραλαβή: 14.05.2000

Αντικείμενο έργου:

 • Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Λουτρόπολης, παροχής σχεδιασμού 320 m3/d, 2.000 ισοδυνάμων κατοίκων.
  • Κατασκευή διθάλαμων δεξαμενών αερισμού και απονιτροποίησης, δεξαμενής καθίζησης, δεξαμενής χλωρίωσης, δεξαμενής πάχυνσης.
  • Κατασκευή κτιρίου Διοίκησης – μηχανοστασίου.
  • Εγκατάσταση αερισμού με φυσητήρες και μονάδες αερισμού.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση περιστροφικού ξέστρου, δύο αναδευτήρων, ανοξείδωτες εσχάρες.
  • Κατασκευή αντλιοστασίων εισόδου, απονιτροποίησης, λάσπης με υποβρύχιες αντλίες.
  • Δίκτυα σωληνώσεων, ηλεκτρική εγκατάσταση, εγκατάσταση κεντρικού ελέγχου με PLC.
 • Κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού με σωλήνες PVC από Λουτρόπολη μέχρι αντλιοστάσιο εισόδου της ΜΚΑ.
 • Κατασκευή οικίσκου γεωτρήσεων και εξοπλισμός δύο γεωτρήσεων με ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες παροχής 180 m3/h ισχύος 55 & 37 kW.
  • Κατασκευή αντλιοστασίων και ανοξείδωτων  πιεστικών δοχείων
   χωρητικότητας 20 m3.
  • Εγκατάσταση προμονωμένου ανοξείδωτου σωλήνα 6”.
  • Ηλεκτρική εγκατάσταση, εγκατάσταση ελέγχου-αυτοματισμού με PLC και όργανα μέτρησης – προστασίας.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος