ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑMBIOΣ A.E. ΣΤΟ ΚΟΥΤΣΟ ΞΑΝΘΗΣ

Φορέας έργου: AMBIOS A.E.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 223.037,42 €

Συνολική δαπάνη έργου: 299.634,10 €

Περίοδος κατασκευής: 04.11.1996 – 06.06.1997

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση ύδρευσης (πιεστικό συγκρότημα, σωληνώσεις αντλιοστασίου και διανομής).
  • Εγκατάσταση πυρόσβεσης (πιεστικό συγκρότημα με πετρελαιοκίνητη αντλία).
  • Εγκατάσταση αποχέτευσης.
  • Κατασκευή υποσταθμού με Πίνακα ΜΤ, ΜΣ 800 kVA και Γενικό Πίνακα ΧΤ.
  • Ηλεκτρική εγκατάσταση με μερικούς πίνακες διανομής, καλωδιώσεις, φωτιστικά, κ.λ.π.
  • Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνική εγκατάσταση και πυρανίχνευση).
  • Εγκατάσταση κεντρικού ελέγχου – αυτοματισμού με μονάδες PLC, κονσόλες χειρισμού και μιμικά διαγράμματα.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος