ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Φορέας έργου: TVX HELLAS

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 67.791,64 €

Συνολική δαπάνη έργου: 70.007,34 €

Περίοδος κατασκευής: 09.1996 – 03.1997

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή – εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής ανάμειξης διαμέτρου 7400 mm ύψους 9600 mm με μεταλλική γέφυρας, πλατφόρμας, κλίμακας, κ.λ.π. και εγκατάσταση αναδευτήρα 15 kW.
  • Κατασκευή – εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής διαμέτρου 4000 mm ύψους 4000 mm. με μεταλλική πλατφόρμα, κλίμακα, κ.λ.π.
  • Κατασκευή – εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής διαμέτρου 2500 mm ύψους 3000 mm με μεταλλική πλατφόρμα, γέφυρα, κλίμακα, κ.λ.π.
  • Αμμοβολή και βαφή όλων των μεταλλικών κατασκευών.
  • Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος