ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ HELEXPO

Φορέας: HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 498.899,49 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 286.731,66 €

Συνολική δαπάνη έργου: 297.858,83 €

Περίοδος κατασκευής: 20.06.1996 – 29.04.1997

Οριστική παραλαβή: 07.09.1998

Αντικείμενο έργου:

 • Οικοδομικές εργασίες:
  • Καθαιρέσεις δαπέδων και τοιχοδομών.
  • Κατασκευή νέου δαπέδου (πλάκα σκυροδέματος και μωσαϊκό).
  • Πλινθοδομές, επιχρίσματα, επιστρώσεις και επενδύσεις με πλακίδια, μάρμαρα, χρωματισμοί.
  • Στέγαστρα εκθετών από σιδηρού σκελετό και κάλυψη με λαμαρίνα αλουμινίου.
  • Τοιχοποιία με γυψοσανίδες.
  • Ψευδοροφές από πλάκες αλουμινίου.
  • Αλουμινοκατασκευές – θύρες, φεγγίτες, χωρίσματα και υαλοπίνακες.
  • Υγρομόνωση δώματος.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:
  • Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χώρων υγιεινής.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
  • Θερμική μόνωση σωλήνων κλιματισμού.
  • Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις περιπτέρων.
  • Εγκατάσταση μεταφοράς φωνής – δεδομένων γραφείων.
  • Υδραυλικός ανελκυστήρας δέκα ατόμων συνεδριακού κέντρου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος