ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΟΥ DX 600 MWT (Ρ/Δ ΞΑΝΘΗΣ)

Φορέας έργου: VOICE OF AMERICA (ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

Φορέας κατασκευής: HARRIS CORPORATION

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 138.752,75 €

Συνολική δαπάνη έργου: 155.499,34 €

Περίοδος κατασκευής: 25.05.1996 – 14.11.1996

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση ενός πομπού μεσαίων κυμάτων ισχύος 600 KW αποτελούμενος από:

α) εξοπλισμό εκπομπής

β) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του πομπού

γ) κυματοδηγούς μεταφοράς του σήματος

δ) εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης του πομπού

ε) εγκατάσταση εικονικού φορτίου δοκιμής

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος