ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Φορέας έργου: ΗΛΙΟΦΙΝ Α.Ε.

Φορέας κατασκευής: ΗΛΙΟΦΙΝ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 83.831,25 €

Συνολική δαπάνη έργου: 101.737,34 €

Περίοδος κατασκευής: 06.05.1996 – 30.11.1996

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση ενός καινούργιου ατμολέβητα 12 t/h 12 bar.
  • Εγκατάσταση αυτόματου πιεστικού συγκροτήματος 3x75 m3/h 60 mWC.
  • Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας.
  • Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης δύο ατμολεβήτων, του πιεστικού συγκροτήματος, του συστήματος παροχής νερού των λεβήτων και των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος