ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ “ΝΕΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ”

Φορέας έργου: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 273.367,57 €

Συνολική δαπάνη έργου: 348.142,33 €

Περίοδος κατασκευής: 18.07.1995 – 06.05.1996

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υποσταθμού χαμηλής τάσης, φωτισμού.
  • Κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού γραφείων και κέντρου ελέγχου.
  • Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας.
  • Εγκατάσταση ανελκυστήρα 12 ατόμων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος