ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΣΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.320.616,29 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 974.110,93 €

Συνολική δαπάνη έργου: 984.706,39 €

Περίοδος κατασκευής: 22.06.1995 – 30.06.1997

Οριστική παραλαβή: 14.05.2000

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση ψύξης και διανομής ιαματικού νερού (2 αντλιοστάσια διανομής 10m
    3/h- 6 bar, πλακοειδής εναλλάκτης ψύξης, πύργος ψύξης 125 RT, ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης ιαματικού νερού, σωληνώσεις HPDE-Φ63 έως Φ250)
  • Εγκαταστάσεις διακίνησης, καθαρισμού από πολυστρωματικά φίλτρα 5 συστημάτων κολυμβητικών δεξαμενών ιαματικού και φυσικού νερού (4+1 αντίστοιχα).
  • Σωληνώσεις κυκλοφορίας και αποχέτευσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE.
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αντλιοστασίων, σύστημα αυτόματης λειτουργίας και επιτήρησης εγκαταστάσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (3000 σημεία ελέγχου).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος