ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 1

Φορέας έργου: HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.438.004,40 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 821.150,20 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.150.415,44 €

Περίοδος κατασκευής: 08.06.1995 – 16.08.1996

Οριστική παραλαβή: 12.12.1997

Αντικείμενο έργου:

  • Αναμόρφωση – βελτίωση των εκθετηρίων χώρων του Περιπτέρου 1 (διαμορφώσεις χώρων γραφείων για διάφορες υπηρεσίες της HELEXPO και της έκθεσης "Θησαυρών του Αγίου Όρους", κατασκευή λεβητοστασίου, μηχανοστασίων, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, ασθενών ρευμάτων, φωτισμού, αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης κλπ.).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος