ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 1

Φορέας έργου: HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.438.004,40 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 821.150,20 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.150.415,44 €

Περίοδος κατασκευής: 08.06.1995 – 16.08.1996

Οριστική παραλαβή: 12.12.1997

Αντικείμενο έργου:

  • Αναμόρφωση – βελτίωση των εκθετηρίων χώρων του Περιπτέρου 1 (διαμορφώσεις χώρων γραφείων για διάφορες υπηρεσίες της HELEXPO και της έκθεσης "Θησαυρών του Αγίου Όρους", κατασκευή λεβητοστασίου, μηχανοστασίων, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, ασθενών ρευμάτων, φωτισμού, αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης κλπ.).

Επιστροφή

UA-37032626-1