ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Φορέας έργου: ΕΛΔΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 71.837,42 €

Συνολική δαπάνη έργου: 95.299,84 €

Περίοδος κατασκευής: Οκτ. 1994 – Ιουν. 1995

Οριστική παραλαβή: Οκτ. 1996

Αντικείμενο έργου:

  • Κλιματισμός των γραφείων.
  • Τοποθέτηση ψευδοροφής στο χώρο των γραφείων.
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες – τοποθέτηση φωτιστικών.
  • Ελαιοχρωματισμός των χώρων των γραφείων.
  • Επισκευή και αντικατάσταση των υπαρχόντων αλουμινοκατασκευών.

Επιστροφή

UA-37032626-1