ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία “Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.” έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, διαμορφωμένο σε γραφεία, επί των οδών Κεφαλληνίας 2 και 26ης Οκτωβρίου, συνολικού εμβαδού 600 m2. Τα γραφεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα, εργονομικά έπιπλα και βοηθητικούς χώρους κατάλληλα επιπλωμένους.

Στα γραφεία είναι εγκατεστημένο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο περιλαμβάνει server δικτύου με τον κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές γραφείων, εκτυπωτές και plotters. Επίσης, στον εξοπλισμό γραφείων περιλαμβάνονται φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές τηλεφώνου και fax.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης ιδιόκτητη μονάδα σύνθετων σιδηρών κατασκευών, εμβαδού 560 m2 στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

Στο βασικό εξοπλισμό της εταιρείας περιλαμβάνονται χωματουργικά μηχανήματα, φορτηγά, γερανοφόρα φορτηγά, επιβατικά, μηχανήματα εκμετάλλευσης, φορητά μηχανήματα χειρός, εργαλεία, όργανα μετρήσεων και ελέγχων και διαφόρου είδους λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.

 

 

Επιστροφή

 

 

 

 

UA-37032626-1