ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Βελτιώσεις υφισταμένης εγκατάστασης κέντρου λυμάτων Χαλκίδας

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2 - 2.1)

 

Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Αποχέτευση Φερών (αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)

 

Αρδευτικά έργα Σμοκόβου – Κατασκευή 20 μικρών φραγμάτων (ρουφρακτών) στους Ν. Καρδίτσας και Φθιώτιδας

 

Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Βροντούς & Δ.Δ. Καρίτσας Δήμου Δίου Ν. Πιερίας

 

Αποκατάσταση λειτουργικότητας αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός αποχετευτικών αντλιοστασίων Αρτζάν – Αματόβου Π.Ε. Κιλκίς

 

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης δήμου Νεάπολης νομού Κοζάνης


Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Bελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού νομού Κοζάνης

UA-37032626-1