ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ξάνθης

 

Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικων (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διδυμοτείχου

 

Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ν. Δράμας

 

Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης

 

1: Ηλεκτρολυτική μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και σύστημα διάθεσης επεξεργασίας αποβλήτων με άρδευση ή/και εμπλουτισμό υπόγειου ορίζοντα  2: Μονάδα υγιεινοποίησης ιλύος

 

3ος Χωνευτής και Συναφή έργα – Κύρια έργα νερού χρήσης Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης

 

Kεντρικό Αντλιοστάσιο Λυμάτων Νότιας Πιερίας

 

Κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας εφαρμογής πολλαπλών μεθόδων διαχωρισμού με τεχνολογία μεμβρανών

 

Κατασκευή Μ.Κ.Α. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Νέα Μονάδα)

 

Μελέτη και Κατασκευή Έργων Μ.Κ.Α. Βυρσοδεψείων ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης

 

Μελέτη - Κατασκευή έργων βελτίωσης Μ.Κ.Α. ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης

 

Συλλογή ακαθάρτων και κατάθλιψη στη Μ.Κ.Α., κατασκευή Μ.Κ.Α. και μεταφορά ιαματικού νερού στο Υ/Θ της Λουτρόπολης Ν. Απολλωνίας

 

Κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος δεξαμενών εργοστασίου επεξεργασίας νερών Στρατωνίου

 

Κατασκευή Μονάδας Καθαρισμού αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ.Φλώρινας

 

Επέκταση και βελτίωση εγκατάστασης καθαρισμού αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης

 

Κατασκευή Μ.Κ.Α ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

 

Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

UA-37032626-1