ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 


 

Αναβάθμιση – Αντικατάσταση on base καυσίμων στο Α/Δ Λάρισας

 

Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης

 

Κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού επεξεργασίας λιπασμάτων στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης

 

Αναβάθμιση, Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων ON – BASE καυσίμων στο Α/Δ Καλαμάτας

 

Προμήθεια ειδικών συστημάτων αντλιών θερμότητας στο Δήμο Λαγκαδά

 

Κατασκευή υποσταθμού Μέσης Τάσης - ανακατασκευή τριών συγκροτημάτων WC - κατασκευή συστήματος βιολογικού καθαρισμού (camping ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ)

 

Συμπληρωματικά έργα και έργα ενεργειακής βελτίωσης στην Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης

 

Μελέτη – Κατασκευή λεβητοστασίου – Ανάκτηση θερμότητας

 

Αποκατάσταση αντλιοστασίου Σίνδου και συμπληρωματικά έργα ρύθμισης

 

Kατασκευή τμήματος γραμμής παραγωγής ορυκτοβάμβακα  (FIBRAN)

 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής ατμού και ηλεκτρικών δικτύων του νέου εργοστασίου στη Ν. Καρβάλη Καβάλας

 

Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός σφαγείου τριών γραμμών

 

Κλιματισμός Περιπτέρου 15

 

Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου ομβρίων της Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. στη Ξάνθη

 

Μονάδα παραγωγής τροχών επαγγελματικών εφαρμογών στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

 

Ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις εργοστασίου ΑMBIOΣ A.E. στο Κουτσό Ξάνθης

 

Αναδιαμόρφωση και συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων στην HELEXPO

 

Εγκατάσταση πομπού DX 600 MWT

 

Εγκατάσταση νέου ατμολέβητα και ανακαίνιση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου

 

Κατασκευή των εγκαταστάσεων παραγωγής υγρών λιπασμάτων στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων “νέου αλευρόμυλου”

 

Διάφορα έργα βελτίωσης εγκαταστάσεων Καλοχωρίου

 

Δίκτυο κατανομής 19 BAR περιοχή Θεσσαλονίκης

 

Ανακαίνιση εγκατάστασης κλιματισμού Ραδιοφωνικού Σταθμού Καβάλας

 

Κατασκευή νέου αγωγού Φ 8’’ ΕΛ.Δ.Α. - ΜΟBIL στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

 

Εγκατάσταση κλιματισμού των περιπτέρων 9 & 10

 

Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας

 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίου Α2 βασικών έργων υδροδοτήσεως τμήματος δυτικών περιοχών Θεσσαλονίκης

UA-37032626-1