ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Συντήρηση / αναβάθμιση υφιστάμενου παλαιού αγωγού μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Κοζάνης

 

Συντήρηση / αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου διανομής – αγωγού μεταφοράς τηλεθέρμανσης Κοζάνης & Σ.Α.Δ – αποκατάσταση διαρροών για τα έτη 2011-12

 

Κεντρικός αγωγός διανομής τηλεθέρμανσης ΖΕΘ / ΒΙΟΠΑ / ΑΕΒΑΛ - ΤΜΗΜΑ Α΄

 

Βοηθητικό Αντλιοστάσιο - Υποσταθμός Τηλεθέρμανσης Περιοχής Μοναστηρίου Κοζάνης

 

Αναβάθμιση τμήματος υφιστάμενου παλαιού αγωγού προσαγωγής του δικτύου μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Κοζάνης

 

Βοηθητικό Αντλιοστάσιο - Υποσταθμός Τηλεθέρμανσης Περιοχής Αγ. Παρασκευής Κοζάνης

 

Κατασκευή παροχών & βελτιώσεων σε υφιστάμενο δίκτυο διανομής Τηλεθέρμανσης Κοζάνης – Περίοδος 17η 2009/2010

 

Σύνδεση τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τον ΑΗΣ Καρδιάς

 

Κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης Αγ. Νικάνορα & δεξαμενής νερού (ΚΩΔ. Τ/Θ 0207/2007)

 

Επεκτάσεις δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης Κοζάνης & οικισμού Χαραυγής (Β’ Φάση)

 

Επεκτάσεις δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης Κοζάνης & οικισμού Χαραυγής (Α’ Φάση)

 

Κατασκευή νέων παροχών και βελτιώσεις δικτύου διανομής – Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού μεταφοράς DN450

 

Επέκταση του συστήματος μεταφοράς θερμικής ενέργειας από ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για την τηλεθέρμανση Κοζάνης

 

Τηλεθέρμανση ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου – Δίκτυα Διανομής

UA-37032626-1